rudolf_hausner_nareszcie_dluga_droga_jest_za_mna_oto_stoje_wolny_1992.jpg