You are using an older browser. Most features of this Web Gallery are not available.

 

biografie

galeria obrazów

  

 

krzysztof łozowski (1970 - )

krzysztof łozowski

Urodzony w 1970 roku w Sosnowcu. Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach studiował animację filmową w Policealnym Studium Artystycznym w Bielsku-Białej, plastykę w Studium Nauczycielskim w Katowicach, a następnie malarstwo i rysunek w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskał dyplom na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w roku 1998.

Uprawia malarstwo olejne, rysunek, akwarelę i plakat. W dorobku artysty są też znakomite karykatury  ludzi ze świata teatru, muzyki, polityki i kabaretu. Jest autorem wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą.
Prace Łozowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Francji, Grecji, Stanach Zjednoczonych i Japonii.


Twórczość Krzysztofa Łozowskiego... jakże różnorodna. Bogactwo technik, ekspresja wyrazu i całość spowita mgłą tajemnicy. Wszystkie prace to pełne przeżyć płótna, to poszukiwanie własnego ja, własnej prawdy o sobie. To świat, gdzie istnieją mroczne zjawy i myśli wydobyte z głębin podświadomości. Świat zaczarowanych baśni i mitów. Świat kolorów, promieni słońca rozświetlających smutki, Prace artysty wyrażają prawdę o nim samym.

Świat sztuki... świat mojej twórczości, dzieje losu mojego poznawania siebie, swojej duszy, jak tajemniczej..., a chwilami jak bliskiej...
spoglądające z płócien, skrawków papieru, nieprzemyślanego rysunku na fragmencie ściany...
Świat samotności, świat dziecka, którego marzenia stają się siłą trwania, siłą poznawania siebie samego, poprzez dziwne i niezgłębione, zaledwie, chwile nam drogi przeznaczonej.

"Moja sztuka to ja, to moja cisza w samotności, samotności jedynej, prawdziwej, pozwalającej istnieć, słyszeć niesłyszalne, widzieć niewidzialne... Spoglądam i widzę czarodzieja z krainy nieznanej, który zapomniał odczarować tego małego chłopca spacerującego w niekończącym się lesie, do którego ledwie słyszalne dźwięki przenikają... ze świata umarłych, juz nie tak strasznego, nie tak upragnionego. Odwieczna próba odpowiedzi na pytanie: kim jestem? to jeden niekończący się cykl obrazów z wieloma tytułami, które delikatnie, a czasem odważnie , dotykają naszego sumienia, naszej prawdy o samym sobie. Im bliżej siebie, swego ja, tym trudniej, tym bardziej tajemniczo, wszystko nienazwane nabiera sensu po to, aby właśnie go stracić... Obraz staje się radością, gdzie czas nie istnieje, a istota życia mówi, że wiara czyni cuda, i cóż pozostaje... jak nie w nie wierzyć mi." /Krzysztof Łozowski/

www.lozowski.webs.com

 

 

 

 

krzysztof łozowski

krzysztof łozowski

do biografii