You are using an older browser. Most features of this Web Gallery are not available.

 

biografie

galeria obrazów

  

 

victor brauner (1903-1966)

victor brauner

Victor Brauner urodził się w Rumunii. Do Paryża przyjechał W 1925 roku, do grupy surrealistów skupionych wokół Andre Bretona przystąpił około1932 roku jako artysta w pełni ukształtowany. Jeszcze w Rumunii ogłosił, niezależnie od Bretona artykuł "Surrationalisme" i swój "Manifest Piotopoezji" postulujący równoprawną rolę malarstwa i poezji w wyrażaniu uczuć. Te założenia realizuje w własnej twórczości. Jego dzieła są znakomitym przykładem na nieadekwatność określeń abstrakcyjny albo figuratywny stosowanych wobec malarstwa: oko, kobieta, ptaki i inne, nienazwane elementy wizualne, zawsze są rozpoznawalne wśród figur jakie przedstawia. Przekształca je w formy symboliczne. Jednym z obsesyjnie pojawiających się motywów jest motyw oka. W 1931 roku artysta maluje osobliwy Autoportret z wyjętym okiem, w którym wszyscy jego przyjaciele, jak i on sam, widzieli proroctwo, projekcję dnia w którym, sześć lat później, w Paryżu, będąc świadkiem sprzeczki dostał w twarz odłamkami szklanki i stracił lewe oko. Mabille opisując ten wypadek na łamach surrealistycznego pisma "Minotaure" zwracał uwagę, że " artysta z faktem utraty widoku świata zewnętrznego wiązał podświadomie nadzieję na uzyskanie wzroku wewnętrznego pozwalającego dociec tajemnic i zagadek świata. Już starożytna tradycja wiązała ślepotę z mądrością oraz ze zdolnością przewidywania zdarzeń przyszłych". Magia, cudowność i okultyzm były mu bliskie od najwcześniejszych lat. Z dzieciństwa przypominał sobie zarówno atmosferę jaka towarzyszyła oczekiwaniu przejścia komety Halleya, oznaczającej niewątpliwie koniec świata i jeszcze bardziej seanse spirytystyczne organizowane przez jego ojca, którym przyglądał się z ukrycia. Był wrażliwy na symbolikę , którą czerpał z wielu, nieraz odległych kultur (np. chińskiej, egipskiej czy meksykańskiej), i włączał jej motywy W swoją sztukę, badając istotę i znaczenie archetypów zdecydowanie wcześniej niż zwróciła się ku temu w swoim programie cała grupa surrealistów (wchodząc , po drugiej wojnie światowej W okres zwany ,jungowskim").Po wypadku z okiem W okresie tworzenia Chimer i Zmierzchów, malował j rysował oniryczne istoty i symbole ezoteryczne. Podczas wojny uprawiał malarstwo i rysunek na wosku w coraz bardziej "graficznym stylu). . Wówczas "uprościł formy wzbogacając je jednocześnie znakami alchemicznymi. Tworzył wtedy złożone kompozycje, w których twarze ludzi, ryby , ptaki i kwiaty składały się na zupełnie nowe całości". W 1948, występuje z grupy surrealistów w proteście wobec wykluczenia z grupy Roberto Matty. Z natury samotny, wypracowywał później już tylko "własną wersję świata". Całą swoją twórczością z pasją "przekazywał wiarę że "poprzez obrazy wyrażane są rzeczy doskonalsze niż jakiekolwiek obrazy".

 

 

victor brauner

victor brauner

do biografii